Dynamické technológie potrebujú riešenia pre budúcnosť

< späť na všetky novinkyDynamické technológie potrebujú riešenia pre budúcnosť

 

BvL, Oberflächentechnik má za 25 rokov svojej existencie obrovské skúsenosti v čistení pre extrémne aplikácie. Radi by sme Vám predstavili produktovú radu Geyser pre vysokotlakové čistenie, odihlenie a odstránenie starých náterov alebo hrdze vodným lúčom. Tlakové rozmedzie je od 100 do 3000 bar.

 

1. Vysokotlakové čistenie – Geyser c (cleaning)
Odstraňuje silné znečistenia ako olej, špony, reziduá, zvyšky po zváraní, silikáty a pod. pri cca 100-200bar.


 

2. Vysokotlakové odihlenie – Geyser d (deburring)
Odihlenie hrán, výliskov a špôn komplexne zabezpečí integrovaný robotický systém pod tlakom cca 250 – 1000 bar pri presnom zachovaní geometrie.

 

 

3. Vysokotlakové odstránenie náterov – Geyser p (paint stripping)
Odstráni staré nátery, laky a hrdzu bez mechanického a tepelného poškodenia komponentov pri cca. 2000-3000 bar. Diely sú potom perfektne pripravené pre ďalšie procesy ako opätovné nátery, lakovanie, testovanie kvality  a pod.
Základný systém:
Integrovaný robot s dvomi vodnými dýzami ako štandard.

 

Význam nových produktov BvL spočíva v komplexnosti riešení v praxi pod heslom:

 

Všetko z jedného zdroja!