Popisovací a odjehlovací nástroje

Hlavními výhodami používání moderních popisovacích nástrojů jsou:

  • redukce výrobních nákladů
  • enormní zkrácení času potřebného na popisování / odjehlování
  • jistota popsání / odihlenia každého obrobku
  • zvýšená kvalita obráběných součástek.

Nástroje jsou používány na obráběcích centrech, automatických soustruzích apod. pro popisování obrobků. V tomto systému je každý obrobek automaticky popisován během obráběcího procesu. Popisování je možné na téměř každý druh povrchu (do tvrdosti až 60 HRC), pro obrobky se značnými rozměrovými rozdíly, kulatým nebo nerovnoměrným povrchem, jako např. odlitky apod. Dokonce není potřeba ani rotující vřeteno, nakolik pohyb gravírovací jehly je realizován pomocí chladicí kapaliny, stlačeného vzduchu, rotace kuličky ve špičce nástroje, příp. škrábáním. Popisování může být realizováno posuvem až 5000 mm / min.

POPISOVACÍ NÁSTROJE

Nástroje jsou používány na obráběcích centrech, automatických soustruzích apod. pro popisování obrobků. V tomto systému je každý obrobek automaticky popisován během obráběcího procesu. Popisování je možné na téměř každý druh povrchu (do tvrdosti až 60 HRC), pro obrobky se značnými rozměrovými rozdíly, kulatým nebo nerovnoměrným povrchem, jako např. odlitky apod. Dokonce není potřeba ani rotující vřeteno, nakolik pohyb gravírovací jehly je realizován pomocí chladicí kapaliny, stlačeného vzduchu, rotace kuličky ve špičce nástroje, příp. škrábáním. Popisování může být realizováno posuvem až 5000 mm / min.

MIKRONARÁŽACÍ POPISOVACÍNÁSTROJE

POPISOVACÍ NÁSTROJE NA PRINCPU KULIČKOVÉHO GRAVÍROVANÍ

ŠKRABACÍ POPISOVACÍ NÁSTROJE

ODJIHLOVACÍ NÁSTROJE

Odjihlovacie nástroje ENGRAFLEXX jsou navrženy pro automatické odjehlování obrobků nedefinovaných hran. Mohou být použity jak v obráběcích strojích, tak i v robotizovaných dílnách. Unikátní funkcí tohoto nástroje jsou flexibilní ložiska umožňující, že frézovací hlava automaticky kopíruje kontury a rovnoměrně odihluje všechny hrany.

Hlavní použití nástroje je:

  • vyrovnávání rozměrových tolerancí nerovných povrchů (např. odlitky apod.)
  • vyrovnávání výrobních tolerancí (např. svařované součástky apod.)

 

ENGRAFLEXX (EC Poháněné otáčkami vřetena)

ENGRAFLEXX AP (Poháněné stlačeným vzduchem)

VYŽÁDAT NABÍDKU