Filtrační a recyklační zařízení

Odparovacie zariadenia ET

Zařízení umožňuje zpracovávat širokou škálu odpadních kapalin. Výsledkem odpařování je redukce původního množství odpadu, který je třeba platěne likvidovat na cca. 10% koncentrátu (který se následně likviduje) a až cca. 90% destilátu. Destilát může být následně vyveden do kanalizace, příp. použit jako procesní voda na ředění chladicích emulzí, což představuje další značnou úsporu financí. Odpařovací zařízení MKR ET se vyznačují velmi nízkou spotřebou elektrické energie, která spolu s předchozími úsporami umožňuje dosáhnout návratnost investice do tohoto nevýrobních zařízení ve velmi krátkém čase. Podle potřebné kapacity zpracování odpadních kapalin lze vybrat z více typů zařízení ET – podle velikosti od 40 l / h až do 1000 l / h. Celkový proces realizace projektu odpařování ve Vašem provozu přizpůsobujeme Vašim individuálním potřebám – samozřejmostí je realizace laboratorních testů na vzorku Vašich odpadních kapalin s vypracováním laboratorní analýzy odpařené vzorku.

Vysokovýkonné zařízení pro čištění obráběcích strojů a filtraci chladících kapalin SF

Zařízení je určeno pro kompletní čištění vnitřního prostoru obráběcího stroje (stroj musí být odstaven). Prostřednictvím tohoto zařízení odsajete chladicí emulzi / řezný olej do nádrže zařízení

Kapaliny jsou přefiltrované přes pásový filtršpony abrusný kal jsou odstraněny integrovaným vysavačem

Následně pročistíte nádrže a vnitřní prostor stroje použitím vysocetlakové tryskyV případě použitelné přefiltrované emulze je tato napuštěna zpět do obráběcího stroje

Separátory cizího oleje pro chladící a prací média TB a TM

Zařízení slouží k separaci cizího oleje z hladiny procesních médií a filtrování jemných šponV případě verze TM následujícího po separaci oleje ještě dodatečná sterilizace prostřednictvím integrované UV lampy. Toto UV záření zničíresp. zredukuje nežádoucí bakterie v procesních médiíchZařízení pracuje na bypasovom principutj není nutné odstavitobráběcí stroj během provozu zařízení MKR.

Centrifúgové čisticí zařízení - diskové (OTC, OSD) nebo bubnové (T)

Centrifúgové zařízení MKR umožňují čistit a recyklovat chladicí kapaliny od cizích olejů jakož i od jemných nečistot (od 2um). Ošetřené médium je po zpracování vráceny zpět do obráběcího strojeTento proces probíhá bypasovým systémemtjnení nutné odstavit obráběcí stroj během provozu zařízení MKR.

Filtrační zařízení VC a UF

Filtrační zařízení MKR jsou charakteristické všestranným využitím  počínaje individuálními řešeními pro velké obráběcístrojepřes bypasové řešení pro centrální jednotky po speciální aplikace, při kterých jsou centrálně ošetřovány procesníkapaliny z několika strojů..

Ultrafiltrační zařízení UC

Zařízení UC slouží na čištění různých druhů procesních médiíPrincip spočívá v použití více membrán s různoupropustnostíčímž se dosáhne požadovaného výsledku.

VYŽÁDAT NABÍDKU