Adhezíva

Společnost LORD založená v roce 1924 byla lídrem víceodvětvový technologie s unikátním výzkumem materiálové chemie a mechanické dynamiky, která produkuje inovativní adheziva.

Jejich technická odbornost je postavena na dekádách zkušeností a znalostí v oblasti vědy a výzkumu. Zákazníci říkají, že jejich technická podpora je jednou ze silných stránek, která je definuje.

LORD poskytuje zákazníkům hodnotu hlavně úzkou spoluprací se zákazníky na designu produktů, procesním inženýrství a vlastnostech produktu. Jejich řešení vedou k redukci operativních nákladů a zvýšení produktivity.

Společnost Lord je soukromá společnost s hlavním sídlem v Cary, severní Carolina. Lord má regionální sídla v Ženevě a Hong Kongu, 17 výrobních objektů v 9-ti zemích a více než 90 strategicky umístěných prodejních a podpůrných center po celém světě. Lord zaměstnává skoro 3 000 zaměstnanců.

Lord, inovativní a současně reagující na stále se měnící trh, se silně soustřeďuje na výzkum, aby přinesl přední technologii a dlouhotrvající hodnoty svým zákazníkům.

Jejich heslem je „Ask us how …“ (Zeptejte se nás jako …)

LORD Chemosil® / LORD Chemlok® / LORD Parlock®

Adheziva pro výrobu Gumo-kovů

Adheziva pro výrobu gumo – kovů LORD Chemosil® a Chemlok® byly poprvé představeny v roce 1956. Přestože hodně se během tohoto období změnilo, jedna věc se nezměnila – kvalita adheziv Chemosil, Chemlok a Parlock. Tyto značky jsou globálně známé jako odvětvový lídr v adheziva pro výrobu gumo – kovů. Jsou dostupné na rozpouštědlové – bázi nebo vodní bázi. V případech, kdy výrobci mají kritické aplikace, které vyžadují ověřené adheziva pro výrobu gumokovu, vždy sahají po výrobcích značky LORD – Chemosil, Chemlok a Parlock.

Adheziva LORD se používají na spojování různých elastomerů i s velkou škálou plastických hmot (jako polyamidy, polyepoxidy, Polyoxymetylén a polyfluoroetylén), jakož i se sklem a textiliemi.

Mezi mnohé aplikace, kde se používá tato metoda spojování, patří výroba tlumičů, motorových násad, vibračních násad, spojovacích prvků, různých ložisek, těsnících kroužků a těsnění, válečků a válců, konstrukčních prvků pro koleje, dopravní pásy, mostní konstrukce, atd …

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROCES

 • Systémy na bázi organických rozpoušťadiel nebo na bázi vody
 • Jednovrstvé nebo dvouvrstvé systémy
 • Nástřik, ponořování a mechanické nanášení (štětcem, válečkem apod.)
 • Nízko a vysokoteplotní řešení
 • Nízké zanášení forem, vysoká odolnost vůči deformaci
 • Vynikající odolnost vůči předčasnému síťování

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ ELASTOMER

 • NR – přírodní kaučuk
 • SBR – styren butadienový kaučuk
 • EPDM -termopolymér etylén- propylén- dien
 • HNBR – hydrogenovaný butadiénakrylonitrylový kaučuk
 • NBR – nitryl kaučuk
 • CR – chloroprénový kaučuk
 • IIR – butyl kaučuk
 • ECO – epichlorhydrinová kaučuk
 • AEM – etylénakrylový kaučuk
 • FPM – Fluorokaučuk
 • VMQ – silikonový kaučuk (peroxidová vulkanizační)
 • PUR – polyuretanový kaučuk
 • TPU – termoplastický uretanový kaučuk

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ PROSTŘEDÍ

 •  Vynikající odolnost vůči glykolem a jiným organickým kapalinám
 • Trvale použitelné při vysoké teplotě
 • Odolnost vůči slané a vroucí vodě
 • Vysoká únosnost ve smyku
 • Vysoká odolnost vůči odloučení

Pro více informací si stáhněte katalog: the Rubber-to-Substrate Adhesives brochure.

V případě zájmu si vyžádejte vzorky z nejuniverzálnejších produktů:

 • Chemosil 211 (primer) + Chemosil NL 411 (cover)
 • Parlock PM05 (primer) + Parlock PC6016 (cover)