Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Imexim TS, a.s., se sídlem, Trnavská cesta 50, SK-821 02 Bratislava, IČO: 31 614 353, zapsaná: oddíl Sro, Vložka č. 3971 / B zpracovává v případě vašeho poptávky ve smyslu Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi položenou otázku. Takové zpracování umožňuje Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností IMEXIM TS, a.s. zpracovávané od vaší poptávky po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a IMEXIM TS, a.s., a také po tomto období až do doby pokud nepožádáte o odhlášení z databáze společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností IMEXIM TS, a.s. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů